POLÍTICA DE PRIVACITAT DE DADES


En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció
de Dades de Caràcter Personal, s'informa al/a la Usuari/Usuària el fet que les dades personals que aquest/a pogués proporcionar a la Web, s'incorporaran a fitxers propietat de SIMETRYA, amb finalitats de gestió de clients i finalitats depublicitat i prospecció comercial, inclòs l'enviament (via postal, e-mail o altres mitjans electrònics) de comunicacions comercials sobre els seus serveis, novetats i notícies de SIMETRYA.


L’Usuari/Usuària garanteix la veracitat i exactitud de les dades personals 
facilitades a SIMETRYA. L’Usuari/a pot exercir el seu dret a accedir, rectificar o objectar l'ús de les seves dades personals, d’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) dirigint la seva sol·licitud per mitjà de correu electrònic a l’adreça info@simetrya.es o per escrit al Carrer Aribau Nº 168 1º1ª 08036 de Barcelona. La informació que els usuaris faciliten a SIMETRYA ha de ser veraç, comprometent-se a mantenir-la actualitzada i responent dels perjudicis que li puguin causar com a conseqüència de la informació falsa o inexacte que hagin facilitat. SIMETRYA es compromet a mantenir en secret les dades de caràcter personal facilitades pels usuaris, pel que no cedirà ni facilitarà aquestes dades a excepció que hagin estat requerides legalment.


ÚS DE COOCKIES

Aquest lloc web podrá utilitzar fitxers anomenats cookies amb la finalitat de personalitzar la navegació de l'Usuari dins d'aquest i facilitar i / o executar processos de compra. En cas de que l'Usuari utilitzi la opció de rebutjar la instal-lació de cookies al seu navegador no serà possible la prestació de determinats serveis. Per a més informació sobre la nostra Política de Cookies fes clic en aquest enllaç.